Adrannau

Uned Plismona’r Ffyrdd

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn gweithredu o bedwar lleoliad ar draws Gogledd Cymru. (Hysbysiad Preifatrwydd)

Yr Uned Gŵn

Yn Uned Gwn Heddlu Gogledd Cymru mae 19 arwr di glod - cŵn deallus a medrus sydd wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf. Mae’r anifeiliaid yn helpu’r heddlu i ddatgelu ac atal troseddau ac i achub bywydau.

Uned Cerbydau Masnachol

Cafodd yr Uned Cerbydau Masnachol ei sefydlu yn 2010 pan ddaeth Heddlu Gogledd Cymru yn un o’r heddluoedd cyntaf yn y wlad i weithio mewn cydweithrediad â DVSA (Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau - a alwyd yn flaenorol yn VOSA er…

Adran Safonau Proffesiynol

Digwyddiad yn ymwneud ag un o gerbydau’r heddlu a chi ar yr A55 ar 22 Chwefror 2016

Plismona Porthladdoedd

Fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu Gogledd Cymru Diogelach, mae gennym Uned Plismona Porthladdoedd Dynodedig. Maent yn gyfrifol am blismona’r holl borthladdoedd dynodedig a'r rhai nad ydynt yn ddynodedig yng Ngogledd Cymru, yn…

WECTU

Mae Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU) yn gydweithrediad rhwng y pedwar heddlu yng Nghymru.

Trwyddedu Drylliau Tanio

Mae’r tîm Trwyddedu Drylliau Tanio a Ffrwydron yn gweithio'n galed ar hyn o bryd i brosesu'r holl waith achos presennol, wrth ymateb i'r heriau sy’n dod yn sgil yr argyfwng COVID 19.