Adrannau

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynnwys nifer o adrannau sydd â sgiliau arbenigol o gyllid i wyddoniaeth fforensig a gweinyddu i ddatblygu rhaglenni.  

Gallwch ddod i wybod mwy am rai o’r adrannau hyn yn yr adran hon.