Tribiwnlysoedd Apêliadau yr Heddlu a Gwrandawiad Camymddygiad

Hysbysiad Cyhoeddus - Heddlu Gogledd Cymru - PC Willdigg

Ar y dyddiadau rhwng 1 a 8 Medi 2020 fe wnaeth PC 1609 Peter Willdigg ymddangos ger bron Gwrandawiad Camymddygiad ym Mhencadlys Rhanbarthol yr Heddlu, Llanelwy.

Roedd hyn yn berthnasol i honiadau o onestrwydd ac uniondeb ac ymddygiad cywilyddus. Yn benodol yn ystod mis Ebrill 2006 roedd PC Willdigg yn ymchwilio i honiad o ymosodiad yn gysylltiedig â dioddefwr benywaidd bregus. O ganlyniad i’r digwyddiad rhoddodd PC Willdigg ei rif ffôn personol i’r ddynes a bu iddynt gyfnewid negeseuon testun. Wedi hynny, cafodd gyfathrach rywiol gyda’r ddynes. 

Profwyd yr achos ac roedd yn achos o gamymddwyn difrifol. Cafodd PC Willdigg ei ddiswyddo heb rybudd.