Ein Partneriaid

Ein Partneriaid

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda llawer o sefyliadau gwahanol. Isod mae yna ddoleni i'w gwefanau:

Awdurdod Lleol

 Gwasanaethau Argyfwng

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd Aml-Asiantaeth (MAPPA)

Mae Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA) yn broses lle mae’r Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Carchardai’n cydweithio ag asiantaethau eraill i reoli’r risgiau a achosir gan droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw sy’n byw yn y gymuned.