Rhyddid Gwybodaeth

Ceisiadau ac Ymatebion Blaenorol RRhG

Mae’r ymatebion i geisiadau am wybodaeth neu’r rhai a gyhoeddwyd ar wefan Heddlu Gogledd Cymru wedi eu diogelu dan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.

Cyflwyno cais

Er mwyn i gais fod yn ddilys dan DRhG, mae’n rhaid diwallu’r meini prawf canlynol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) yn rhoi hawl gyffredinol i unigolion gael gweld pob math o wybodaeth a gofnodwyd sy’n cael ei dal gan awdurdodau cyhoeddus, yn pennu eithriadau i’r hawl honno ac yn gosod nifer o…