Twyll

Beth yw twyll?

Mae sawl ffurf ar dwyll. Mae miloedd o lythyrau twyllodrus, e-bostion, galwadau teliffon a ffacsys twyllodrus yn cael eu gyrru pob dydd i unigolion a chwmnïoedd.