Beth yw twyll?

Mae sawl ffurf ar dwyll. Mae miloedd o lythyrau twyllodrus, e-bostion, galwadau teliffon a ffacsys twyllodrus yn cael eu gyrru pob dydd i unigolion a chwmnïoedd.

Mae twyllwyr yn bachu ar eu cyfle, yn barod i fentro, yn greadigol ac yn flaengar. Maent yn adnabod targedau newydd yn gyson, ac yn addasu arferion ac offer newydd. Mae rhai sgamiau teliffon yn y DU wedi bod yn ariannu terfysgaeth.

Nid yw twyllwyr yn gwahaniaethu. Maent yn ceisio dwyn o fod rhan o’r gymuned, felly mae’n bwysig i chi ddysgu sut i amddiffyn eich hun. Gallwch ddysgu sut i wneud hyn ar ein gwefan, ynghyd a dysgu am y mathau mwyaf cyffredin o dwyll.