Sut i riportio twyll

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef twyll, dylech ei riportio – hyd yn oed os oedd o’n aflwyddiannus.

Os nad ydych yna bydd y twyllwr yn dysgu o’r methiant. Byddent yn addasu eu techneg, ac efallai byddent yn gwella eu techneg, ac yn mynd ymlaen i dwyllo rhywun arall yn llwyddiannus.

Fel arfer cofiwch alw 999 mewn argyfwng, neu os yw trosedd yn digwydd

At bwy ddylwn i riportio’r twyll?

Action Fraud

Action Fraud yw canolfan riportio twyll a throsedd ar y rhyngrwyd cenedlaethol mwyaf y DU. Maent yn gallu rhoi gwybodaeth am dwyll a throsed ar y rhyngrwyd sy’n ymwneud ag arian. Os ydych wedi dioddef sgâm, colli arian neu eich twyllo fel arall, gallwch ei riportio fo i Action Fraud 24 awr y dydd.

Riportio ar-lein at Action Fraud neu alw ar 0300 123 2040.

Heddlu Gogledd Cymru

Os ydych yn byw neu’n gweithio o fewn ardal Gogledd Cymru gallwch riportio unrhyw dwyll drwy ein galw ni ar 101 neu drwy’r gwasanaeth sgwrsio rhad ac am ddim ar-lein.

Taclo’r Taclau / Crimestoppers

Mae Taclo’r Taclau / Crimestoppers yn elusen annibynnol. Os oes gennych wybodaeth am drosedd ac yn well gennych beidio siarad â heddlu, galwch Taclo’r Taclau/ Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ymwelwch â’u gwefan. Mae riportio yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn gallu bod yn ddienw os ydych yn dymuno.

Lle fedraf gael cyngor am dwyll?

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar bopeth yn rhoi cyngor annibynnol a chyfrinachol sy’n rhad ac am ddim i of o gymorth i chi allu datrys eich problemau ariannol, cyfreithiol a phroblemau eraill.

Am ragor o wybodaeth ymwelwch â gwefan Cyngor ar Bopeth neu alw’r llinell gymorth ar 03454 04 05 06.

GetSafeOnline

Mae GetSafeOnline yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i amddiffyn eich hun, eich cyfrifiadur a’r dyfeisiadau symudol a’ch busnes yn erbyn twyll, twyll hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau eraill ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan GetSafeOnline.

Financial Fraud Action

Mae Financial Fraud Action UK yn gyfrifol am arwain y gad yn erbyn twyll ariannol ar ran y diwydiant taliadau yn y DU. Maent yn rhoi cyngor defnyddiol am dwyll taliadau.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan FFA.