Twyll pensiwn

Beth yw twyll pensiwn?

Ers newidiadau a wnaed ym mis Ebrill 2015, gall aelodau’r cynllun gael mynediad at eu cynilon pensiwn mewn ffyrdd newydd. Mae twyllwyr yn targedu cynilwyr gydag addewidion am fuddsoddiadau pensiwn unigryw, benthyciadau pensiwn neu arian parod ymlaen llaw. Ond mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn dwyllodrus.

Os oes gennych bensiwn ac yn ia na 55 oed, ni allwch ryddhau eich pensiwn oni bai eich bod ag afiechyd.

Os ydych dros 55, gallwch ryddhau cronfeydd o’ch pensiwn a gallwch felly fod mewn risg gan dwyllwyr.

Mae modelau sgamiau pensiwn yn newid. Mae llawer o dwyllwyr yn cyfarwyddo pobl i drosglwyddo i gynlluniau galwedigaethol aelod unigol mewn ymgais i ddianc rhag craffu.

Beth ddylwn i wylio amdano?

Dyma rai o’r tactegau mwyaf cyffredin a ddefnyddir gan dwyllwyr pensiwn i dwyllo cynilwyr o’u cynilon:

  • Galwad, neges destun neu wefan naid ddigroeso neu rywun yn dod at y drws yn cynnig ‘adolygiad pensiwn am ddim’, ‘cyfle am fuddsoddiad unigryw’ neu ‘fwlch cyfreithiol’
  • Deunyddiau marchnata argyhoeddedig sy’n addo ad-daliadau dros 8% ar y buddsoddiad
  • Gwaith papur wedi’i ddanfon at y drws gan negesydd sydd angen llofnod ar unwaith
  • Cynnig i roi arian mewn buddsoddiad unigol – yn y rhan fwyaf o amgylchiadau gwnaiff ymgynghorwyr ariannol awgrymu dargyfeirio asedau
  • Honni gallwch gael mynediad at eich pensiwn cyn troi’n 55 oed
  • Trosglwyddo arian dramor
Peidiwch byth ag ymddiried mewn cyngor heb ofyn amdano

Ewch ar wefan Pension Wise y Llywodraeth am fwy o wybodaeth a deall eich opsiynau’n llawn. 

Mae'r Rheolydd Pensiynau hefyd yn rhoi cyngor am sgamiau pensiwn.


Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.