Newyddion ac Apeliadau

Cerddwr yn osgoi gwrthdrawiad ym Mhorthaethwy

Mae swyddogion yn apelio am dystion ar ôl i gerddwyr osgoi gwrthdrawiad o drwch blewyn ym Mhorthaethwy yn gynharach heddiw (dydd Iau, 24 Medi).

Ymgyrch Blue Steel yn y Rhyl

Mae'r heddlu yn y Rhyl wedi bod yn chwilio am arfau yn ystod ymgyrch i fynd i'r afael â gangiau troseddol sy'n benderfynol o achosi trais.

Dinoethi anweddus yn Rhosneigr

Mae'r heddlu'n gofyn i bobl a ydynt yn cofio gweld dyn yn dinoethi ei hun yn anweddus ger Llyn Maelog yn Rhosneigr y mis diwethaf.

Cyhuddo dyn o lofruddiaeth ym Mangor

Cafodd Brandon Luke Sillence, 24, o Fangor, ei gyhuddo heno o lofruddiaeth Dean Harry Skillin, ac ymosod ar ddyn arall. Cafodd ei remandio yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron Ynadon Llandudno yfory Dywedodd y Prif Swyddog…

Enwi dyn ar ôl gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 ger Llaneurgain

Mae'r dyn a fu farw yn anffodus ar ôl gwrthdrawiad traffig ar yr A55 ger Llaneurgain yn ystod oriau mân ddydd Sadwrn wedi'i enwi.

Teyrnged i'r teulu ar ôl llofruddiaeth ym Mangor

Mae teulu Dean Harry Skillin o Gaernarfon wedi talu teyrnged i'w mab 20 oed a fu farw'n drasig yn dilyn aflonyddwch nos Sadwrn ger Gwesty Waverley ym Mangor.

Gwella gwasanaethau i bobl fregus

Mae swyddogion a staff yn Heddlu Gogledd Cymru sy'n arbenigo mewn ymdrin â phobl fregus yn ymgymryd â chwrs wedi'i lunio'n benodol ar ddeddfwriaeth, polisi ac arfer bresennol yn y maes hwn. Mae hyn er mwyn cynorthwyo i gadw…

Dwyn plwm o'r Brifysgol: Dau'n y ddalfa

Mae dau ddyn yn nalfa'r heddlu ar hyn o bryd yn dilyn adroddiad fod plwm wedi cael ei ddwyn o Brifysgol Bangor neithiwr (dydd Llun, 21 Medi).

Annog beicwyr modur i gadw'n ddiogel

Mae beicwyr modur yn cael eu hannog i gadw'n ddiogel os ydynt yn manteisio ar y tywydd braf yn dilyn sawl gwrthdrawiad dros y penwythnos.