Teyrnged y teulu i 'glamp o gymeriad' a oedd â synnwyr digrifwch 'direidus'

Mae teulu Alun Owen wedi talu teyrnged iddo, ar ôl i'w fywyd ddod i ben o flaen ei amser mewn amgylchiadau trasig pan ysgubwyd ef gan yr afon yn Abergwyngregyn wrth iddo weithio i Openreach ar ddydd Mawrth 6 Hydref 2020.

Dywedodd y teulu nad oes geiriau a allai ddisgrifio'r boen o golli Al ac roeddent wedi'u llorio'n llwyr, yn ei chael hi'n anodd gwneud synnwyr o ddigwyddiadau trasig y diwrnod hwnnw. 

Mae'r teulu yn ceisio dod i delerau â'r realiti na wnânt weld ei wên ddireidus wrth iddo gerdded drwy'r drws. Roedd ganddo'r gallu heintus o oleuo'r diwrnod tywyllaf ac mae bwlch anferth yn eu bywydau hebddo.

Roedd Al yn ŵr cariadus i'w enaid hoff cytûn Ceri ac roedd yn dotio ar ei efeilliaid Cet ac Anni.  Yn fab ffyddlon i Cath a'r diweddar Iolo Owen, roedd Al hefyd yn frawd triw a doniol i Geth, Mei, Robs a Lowri. Roedd Richard a Rhian Ogwen-Jones, ei dad a'i fam yng nghyfraith yn meddwl y byd ohono. Roedd Al hefyd y tad, brawd yng nghyfraith, ewythr, nai, cefnder a'r ffrind anwylaf i lawer un yng Nghymru a thu hwnt. Roedd ganddo amser i wrando bob amser.

Roedd pawb a oedd yn ffodus o ddod i adnabod Al yn sylweddoli'n fuan ei fod yn glamp o gymeriad gyda synnwyr digrifwch direidus. Roedd yn llawn hwyl ac egni gydag agwedd hapus braf i fywyd. Roedd wrth ei fodd yn cynorthwyo pobl a byddai'n mynd yr ail filltir i roi help llaw i rywun. Roedd yn gwbl anhunanol a dyna pam ei fod mor boblogaidd ymysg ei lu o ffrindiau ac yn wir o fewn y gymuned lle adwaenid ef yn hoffus fel 'Al Bonc'."

Hoffai'r teulu ddiolch i bawb am eu holl gefnogaeth ac am y geiriau o gysur yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Yn ategol at hyn, mae'r teulu'n dymuno mynegi eu gwerthfawrogiad i'r holl wasanaethau brys a geisiodd achub bywyd Al ddydd Mawrth, gan beryglu eu bywydau eu hunain mewn amodau hynod beryglus.

Mae teulu Al yn gobeithio y bydd ei enaid addfwyn yn awr yn gorffwyso mewn hedd ac y caiff gysur wrth fod hefo'i dad Iolo eto.