Yr heddlu’n ailgyhoeddi rhybudd cyffuriau yn dilyn marwolaeth bachgen

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio pobl ifanc lleol ystyried wedi i bost mortem ar fachgen fu farw dros y penwythnos ddangos fod ei farwolaeth yn gysylltiedig â chyffuriau.

Bu farw Morgan Phillip Miller-Smith, 16, o Gonwy, yn oriau mân ddydd Sul 29 Hydref.

Aeth yn sâl wedi mynd i ŵyl Galan Gaeaf yng Ngwytherin ger Abergele.

Er bod profion tocsicoleg eto i’w cynnal, dengys canlyniad y post mortem fod y farwolaeth drasig hon yn gysylltiedig â chyffuriau.

Dywedodd Uwcharolygydd Gareth Evans: “Roedd hyn yn ddigwyddiad hynod drist lle mae bachgen ifanc wedi colli ei fywyd ac mae teulu wedi’i ddistrywio.

“Rydym yn gwybod fod bachgen arall, 16 oed, wedi bod yn ddifrifol wael yn gynharach yn y noson ar ôl cymryd cyffuriau yn yr un digwyddiad.

“Yn ffodus nid oedd angen triniaeth ysbyty ac wedi gwella’n llwyr.

“Ond mae’r neges o’r digwyddiad trasig hwn yn eglur. Mae cymryd tabledi fel ecstasi a chyffuriau anghyfreithlon eraill yn hynod beryglus. Nid ydych yn gwybod beth sydd ynddynt, pwy sydd wedi’u gwneud neu le y gwnaethpwyd hwy. Buaswn yn erfyn ar bobl ifanc i beidio peryglu eu bywydau drwy eu defnyddio.

“Mae cymryd y tabledi hyn fel chwarae rwlét Rwsieg. Nid oes gennych reolaeth dros y risg. Gallwch farw.

“Heblaw'r perygl iechyd amlwg, os cewch eich dal mewn meddiant o sylweddau anghyfreithlon, gwnawn weithredu. Gall hyn fod â chanlyniadau difrifol i chi yn hwyrach mewn bywyd.

“Mae tabledi fel ecstasi a ddisgrifir fel pinc, sgwâr gyda symbol RR Rolls Royce ar un ochr a 200mg ar y llall wedi’u canfod gan swyddogion. Ni ddylai unrhyw un sydd ym meddiant tabledi tebyg eu cymryd.

“Buaswn yn annog unrhyw un â gwybodaeth a allai ein cynorthwyo ddod ymlaen a chysylltu â’r heddlu ar 101 neu Taclo’r Tacla ar 0800 555 111 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod V164084.”