Bywyd gyda Heddlu Gogledd Cymru

Mi fydden ni’n dadlau bod gweithio yn harddwch Gogledd Cymru bob dydd yn ddigon o wobr … ond os ydych chi eisiau mwy, beth am hyn?

  • O leiaf 22 diwrnod o wyliau; blynyddol (yn dibynnu ar eich rôl)
  • Cyfleoedd gweithio hyblyg
  • Pensiwn hael
  • Cyfnodau mamolaeth/tadogaeth/mabwysiadu hael
  • Y cyfle i brynu cynnyrch ariannol Police Mutual, gan gynnwys morgeisi, arbedion ac yswiriant
  • Syrjeris ariannol am ddim gyda chynghorwyr ariannol lleol
  • Gostyngiadau gan fanwerthwyr gwahanol trwy’r cynllun Blue Light
  • Cantinau cymorthdaledig
  • Mynediad i gampfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd ar y safle
  • Mynediad i chi a’ch teulu i amryw o glybiau chwaraeon a chlybiau cymdeithasol – popeth o rygbi a rhedeg i bysgota a chrefft ymladd – a llawer mwy!